Om bildningsportalen.

Bildningsportalen har som syfte att på ett nytt sätt sprida bildande kunskap för att skapa ett helhetstänkande hos individen.


Portalens innehåll utgör vägledning genom översikter för eventuellt djupare studier i respektive ämne.


Portalen är skapad på ideell grund utan ekonomiska eller politiska avsikter.


Hämta innehåll.

Tryck på texten till respektive ämne varvid du kommer till visning av innehåll i form av en

pdf-fil.Referenser

Röster från läsare>>>


Källförteckning.

Hämta källor >>>.
En tankevärld i förändring                                    Ukrainas historia                                              Humanhistoria                Trettio tänkvärda tänkar


  Nordamerikas historia           Sveriges historia                          Afrikas historia                              Filosofi                                     Konsthistoria    

  


  Rysslands historia                  Kinas historia                             Antikens historia                         Litteratur                                  Klassisk musik


 Sydamerikas historia               Persiens historia                        Anatoliens historia                    Kyrkohistoria                          Människorätt


    Levantens historia               Dominernade makter                          Indiens historia                   Kunskapssamhället          Världskulturhistoria
Om bildningsportalen.

Bildningsportalen har som syfte att på ett nytt sätt sprida bildande kunskap för att skapa ett helhetstänkande hos individen.


Portalens innehåll utgör vägledning genom översikter för eventuellt djupare studier i respektive ämne.


Portalen är skapad på ideell grund utan ekonomiska eller politiska avsikter.


Hämta innehåll.

Tryck på texten till respektive ämne varvid du kommer till visning av innehåll i form av en

pdf-fil.Referenser

Röster från läsare>>>


Källförteckning.

Hämta källor >>>.
En tankevärld i förändring                                    Ukrainas historia                                              Humanhistoria                Trettio tänkvärda tänkar


  Nordamerikas historia           Sveriges historia                          Afrikas historia                              Filosofi                                     Konsthistoria    

  


  Rysslands historia                  Kinas historia                             Antikens historia                         Litteratur                                  Klassisk musik


 Sydamerikas historia               Persiens historia                        Anatoliens historia                    Kyrkohistoria                          Människorätt


    Levantens historia               Dominernade makter                          Indiens historia                   Kunskapssamhället          Världskulturhistoria